Máy bơm nước thải hố móng tsurumi 4kw, 6kw, 9kw
Máy bơm nước thải thả tõm tsurumi 4kw, 6kw, 9kw
Máy bơm chìm nước thải tsurumi 4kw, 6kw, 9kw